Matematik historia i kronologisk ordning

Tekis :: Random :: Listor

Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:06 pm

# Ahmes (c. 1650 B.C.E.) *MT
700 B.C.E.
# Baudhayana (c. 700)
600 B.C.E.
# Thales of Miletus (c. 630-c 550) *MT
# Apastamba (c. 600)
# Anaximander of Miletus (c. 610-c. 547) *SB
# Pythagoras of Samos (c. 570-c. 490) *SB *MT
# Anaximenes of Miletus (fl. 546) *SB
# Cleostratus of Tenedos (c. 520)
500 B.C.E.
# Katyayana (c. 500)
# Nabu-rimanni (c. 490)
# Kidinu (c. 480)
# Anaxagoras of Clazomenae (c. 500-c. 428) *SB *MT
# Zeno of Elea (c. 490-c. 430) *MT
# Antiphon of Rhamnos (the Sophist) (c. 480-411) *SB *MT
# Oenopides of Chios (c. 450?) *SB
# Leucippus (c. 450) *SB *MT
# Hippocrates of Chios (fl. c. 440) *SB
# Meton (c. 430) *SB
# Hippias of Elis (fl. c. 425) *SB *MT
# Theodorus of Cyrene (c. 425)
# Socrates (469-399)
# Philolaus of Croton (d. c. 390) *SB
# Democritus of Abdera (c. 460-370) *SB *MT
400 B.C.E.
# Hippasus of Metapontum (or of Sybaris or Croton) (c. 400?)
# Archytas of Tarentum (of Taras) (c. 428-c. 347) *SB *MT
# Plato (427-347) *SB *MT
# Theaetetus of Athens (c. 415-c. 369) *MT
# Leodamas of Thasos (fl. c. 380) *SB
# Leon (fl. c. 375) *SB
# Eudoxus of Cnidos (c. 400-c. 347) *SB *MT
# Callipus of Cyzicus (fl. c. 370) *SB
# Xenocrates of Chalcedon (c. 396-314)
# Heraclides of Pontus (c. 390-c. 322)
# Bryson of Heraclea (c 350?)
# Menaechmus (c. 350) *SB
# Theudius of Magnesia (c. 350?)
# Thymaridas (c. 350)
# Dinostratus (fl. c. 350) *SB
# Speusippus (d. 339)
# Aristotle (384-322) *SB *MT
# Aristaeus the Elder (fl. c. 350-330) *SB *MT
# Eudemus of Rhodes (the Peripatetic) (fl. c. 335) *SB
300 B.C.E.
# Autolycus of Pitane (fl. c. 300) *SB
# Euclid (fl. c. 295) *SB *MT
# Aristarchus of Samos (c. 310-230) *SB *MT
# Archimedes of Syracuse (287-212) *SB *MT
# Philo of Byzantium (fl. c. 250) *SB
# Nicoteles of Cyrene (c. 250)
# Strato (c. 250)
# Persius (c. 250?)
# Eratosthenes of Cyrene (c. 276-c. 195) *SB *MT
# Chrysippus (280-206)
# Conon of Samos (fl. c. 245) *SB
# Apollonius of Perga (c. 260-c. 185) *SB *MT
# Nicomedes (c. 240?) *SB *MT
# Dositheus of Alexandria (fl. c. 230) *SB
# Perseus (fl. 300-70 B.C.E.?) *SB
200 B.C.E.
# Dionysodorus of Amisus (c. 200?) *SB
# Diocles of Carystus (fl. c. 180) *SB *MT
# Hypsicles of Alexandria (fl. c. 175) *SB *MT
# Hipparchus of Nicaea (c. 180-c. 125) *MT
# Umaswati (c. 150)
100 B.C.E.
# Zenodorus (c. 100?? BCE?)
# Posidonius (c. 135-c. 51) *SB
# Marcus Terentius Varro (116-27)
# Zeno of Sidon (c. 79 BCE)
# Geminus of Rhodes (fl. c. 77 BCE) *SB
# Cleomedes (c. 40? BCE?) *SB
1 C.E.
# Theodosius of Tripoli (c. 50? CE?)
# Pamphila (c. 60 CE)
# Heron of Alexandria (fl. 62 C.E.) (Hero) *SB *MT
100 C.E.
# Balbus (fl. c. 100) *SB
# Menelaus of Alexandria (c. 100 CE) *MT *SB
# Nicomachus of Gerasa (c. 100) *SB
# Zhang Heng (78-139)
# Theon of Smyrna (c. 125)
# Ptolemy (Claudius Ptolemaeus) (c. 100-c. 170) *SB *MT
# Marinus of Tyre (c. 150)
# Nehemiah (c. 150)
# Apuleius of Madaura (Lucius Apuleius) (c. 124-c. 170)
200 C.E.
# Diogenes Laertius (c. 200)
# Liu Hong (fl. 178-187)
# Wang Fan (217-257)
# Diophantus of Alexandria (c. 250?) *SB *MT
# Sun Zi (c. 250?)
# Zhao Shuang (Jun Qing) (c. 260)
# Liu Hui (c. 263) *SB
# Porphyry (c. 234-c. 305) (Malchus the Tyrian, Porphyrius)
# Anatolius of Alexandria (fl. c. 269) *SB
# Sporus (c. 280)
# Iamblichus (c. 250-c. 350) *SB
# Xiahou Yang (c. 350?)
300 C.E.
# Pappus of Alexandria (fl. c. 300-c. 350) *SB *MT
# Serenus of Antinopolis (c. 350)
# Pandrosion (c. 350)
# Theon of Alexandria (c. 390)
# Martianus Capella (c. 365-440) *SB
# Synesius of Cyrene (c. 370-c. 413)
# Hypatia of Alexandria (c. 370-415) *SB *MT
400 C.E.
# Dominus of Larissa (fl. c. 450) *SB
# Proclus Diadochus (410-485) *SB *MT
# Zhang Qiujian [Chang Ch'iu-chien] (c. 450?)
# Zu Chongzhi (Wenyuan) [Tsu Ch'ung-chih] (429-500) *MT
# Eutocius of Ascalon (fl. c. 480) *SB
# Marinus of Sichem (Neapolis) (c. 480?) *SB
500 C.E.
# Metrodorus (c. 500)
# Anicius Maulius Severinus Boethius (c. 480-524) *MT
# Simplicius of Cilicia (c. 530)
# Anthemius of Tralles (d. c. 534) *SB *MT
# Aryabhata (476-c. 550) *SB *MT
# Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (c. 480-c. 575) *SB
# John Philoponus (c. 490) *SB
# Varahamihira (c. 505-c. 558)
# Isidorus of Miletus (c. 540?) *SB
# Eutocius of Ascalon (c. 550?)
# Liu Zhuo (544-610)
# Zhen Luan (Shuzun) (fl. 566)
# Isidore of Seville (c. 560-636) *SB
600
# Brahmagupta (c. 598-c. 670) *MT
# Wang Xiaotong [Wang Hs'iao-t'ung] (fl. c. 625)
# Li Chunfeng (fl. 664)
# Bede (673-735) *SB
700
# Yi Xing (683-727)
# Levensita (fl. 718)
# Alcuin of York (c. 735-804) *SB *MT
# Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari (fl. c. 771) *SB
800
# Banu Musa (Muhammad, Ahmand, and al-Hasan, sons of Musa ibn Shakir) (ninth century) *SB
# al-Hajjaj ibn Matar (c. 800)
# Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c. 780-c. 850) *SB *MT
# Hrabanus Maurus (784-856)
# Leo the Mathematician (c. 790-post 869) *SB
# Govindaswami (c. 800-850)
# al-Abbas ibn Said al-Jawhari (fl. c. 830) *SB
# Hunayn ibn Ishaq (Johannitius) (808-873)
# Pruthudakaswami (c. 850)
# `Abd al-Hamid ibn Turk (c. 850)
# Ahmad ibn `Abdullah al-Marwazi Habash al-Hasib (fl. 825-870) *SB
# Mahavira (Mahaviracharya) (c. 850) *SB
# Abu `Abd Allah Muhammad ibn Isa al-Mahani (fl. c. 860, d. c. 880) *SB
# Thabit ibn Qurra (836-901) *MT
# al-Fadl al-Nayrizi (c. 880)
# Qusta ibn Luka (d. 912)
# Abu Kamil Shuja ibn Aslam ibn Muhammad ibn Shuja (c. 850-c. 930) *SB
# Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Razi (Rhazes) (c. 865-c. 932) *SB
# Abu `Abd Allah Mohammad ibn Jabir al-Battani (Albatenius) (c. 858-929) *SB *MT
# Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Tarkhan ibn Awzalagh al-Farabi (Alpharabius) (c. 870-c. 950) *SB
# Abu'l-Abbas al-Fadl ibn al-Nayrizi (fl. c. 897, d. c. 922) *SB
900
# Sridhara (c. 900)
# Ahmad ibn Yusuf (fl. c. 900-905) *SB
# Ibrahim ibn Sinan ibn Thabit ibn Qurra (909-946) *SB
# Manjula (c. 930)
# Abu Sahl al-Kuhi (c. 950)
# Abu l'Hasan al-Uqlidisi (c. 952)
# `Abd al-`Aziz al-Qabisi (c. 950) *SB
# Prashastidhara (fl. 958)
# Abu Jafar Muhammad ibn al-Hasan al-Khorasani al-Khazin (d. c. 965) *SB
# Aryabhata II (fl. c.? 950-1100) *SB
# Muhammad Abu'l-Wafa al-Buzjani (940-998) *SB *MT
# Gerbert d'Aurillac, Pope Sylvester II (c. 945-1003) *SB
# Abd al-Jalil al-Sijzi (c. 970)
# Abu'l-Hasan ibn Yunus (950-1009) *MT
# Abu Mahmud Hamid ibn al-Knidr al-Khujandi (d. c. 1000) *SB
# Abu `Ali al-Hasan ibn al-Haytham (Alhazen) (c. 965-c. 1039) *SB *MT
# Abu l-Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (973-1055)
# Halayudha (c. 975)
# Abu Sahl Wayjan ibn Rustam al-Quhi (fl. 970-1000) *SB
# Abu l-Quasim Maslama ibn Ahmad al-Faradi al-Majriti (fl. 980-1000) *SB
1000
# Jayadeva (c. 1000)
# Abu Ali al-Husain ibn 'Abdullah ibn Sina (Avicenna) (980-1037)
# Abu Bakr ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Karaji (al Karkhi) (c. 1000) *SB
# Abu `Abdallah al-Hasan ibn al-Baghdadi (c. 1000)
# Al-Jili Kushyar ibn Labban ibn Bashahri (c. 1000) *SB
# Abu Nasr ibn Ali Mansur ibn Iraq (d. 1030) *SB
# Abu Abd Allah Muhammad ibn Muadh al-Jayyani (c. 990-post 1079) *SB
# Abu Mansur al-Baghdadi (c. 1025)
# Ali ibn Ahmad al-Nasawi (fl. 1029-1044) *SB
# Hermann of Reichenan (Contractus) (1013-1054) *SB
# Sripathi (fl. 1039)
# Michael Constantine Psellus (1018-1078) *SB
# Jia Xian (c. 1050)
# Shen Kuo (1031-1095)
# `Umar al-Khayyami (Omar Khayyam) (c. 1048-c. 1131) *SB *MT
# Adelard of Bath (1075-1164) *SB *MT
1100
# Peter Abelard (1079-1142)
# Hemachandra Suri (b. 1089)
# Abraham ben Meir ibn Ezra (Avenare) (c. 1090-c. 1167) *SB
# Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa'igh ibn Bajja (Avenpace) (d. 1139) *SB
# Abu Muhammad Jabir ibn Aflah al-Ishbili (Geber) (c. 1125) *SB
# John of Seville (c. 1125)
# Domingo Gundisalvo (c. 1125)
# Abraham bar Hiyya ha-Nasi (Savasorda) (c. 1125) *SB
# Plato of Tivoli (c. 1125) *SB
# Girard of Cremona (1114-1187) *MT
# Abu-l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (Averroes) (1126-1198)
# Bhaskara (1114-c. 1185) *MT
# Ibn Yahya al-Samaw'al (1125-1180)
# Gerard of Cremona (c. 1114-1187)
# `Abd al-Rahman al-Khazini (c. 1150)
# Robert of Chester (c. 1150)
# Sharaf al-Din at-Tusi (c. 1175)
# Robert Grosseteste (c. 1168-1253) *SB *MT
# Leonardo Fibonacci of Pisa (C. 1170-post 1240) *SB *MT
1200
# Cangadeva (fl. 1205)
# Li Zhi (Li Ye) (Jingzhai) (1192-1279) *SB
# Albertus magnus (1193-1280)
# William Sherwood (c. 1195-1249)
# Albertus Magnus (c. 1200-1280) *SB
# Nasir al-Din at-Tusi (1201-1274)
# Zakariya ibn Muhammad ibn Mahmud al-Qazwini (c. 1203-1283) *SB
# Alexandre de Villedieu (c. 1225)
# Liu Yi (fl. c. 1225)
# Michael Scot (d. c. 1235) *SB
# John of Halifax (Sacrobosco) (c. 1200-1256)
# Qin Jiushao (Daogu) [Chin Chiu-shao] (c. 1202-c. 1261) *SB
# Campanus of Novara (c. 1205-1296) *SB
# Peter of Spain (1210-1277)
# Jordanus de Nemore (fl. 1220-1260) *SB *MT
# John of Palermo (fl. 1221-1240) *SB
# Girard of Brussels (fl. c. 1235) *SB
# Roger Bacon (c. 1219-c. 1292) *SB
# William of Moerbeke (c. 1225-1286) *SB
# John Pecham (c. 1230-1292) *SB
# Guo Shoujing (1231-1316)
# Yang Hui (Qianguang) (fl. 1261-1275) *MT
# Muhammad al-Khalili (c. 1250)
# Witelo (Vitellio) (fl. 1250-1275)
# Muhyi 'l-Din al-Maghribi (fl. ca. 160-1265) *SB
# Raymond Lully (1234-1315)
# Wang Xun (1235-1281)
# Georgios Pachymeres (1242-1316)
# Maximos Planudes (c. 1255-1310)
# ibn al-Banna al Marrakushi (1256-1321) *SB
# John Duns Scotus (c. 1266-1308) *SB
# Peter Philomena of Dacia (fl. 1290-1300) *SB
# Walter Burleigh (1273-1357)

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:06 pm

#
1300
# Manuel Moschopoulos (c. 1300)
# Kamal al-Din Abul Hasan Muhammad ibn al-Hasan al-Farisi (d. 1320) *SB
# Zhu Shijie (Hanqing, Songting) [Chu Shih-chieh] (fl. c. 1280-1303) *SB
# Francis of Meyronnes (c. 1285-c. 1330) *SB
# William of Ockham (c. 1285-c. 1349) *SB *MT
# Levi ben Gerson (1288-1344) *SB
# Richard of Wallingford (c. 1291-1336) *SB
# Thomas Bradwardine (c. 1295-1349) *MT
# Nicholas Rhabdas (d. 1350)
# Jean Buridan (c. 1300-1358)
# Gergory of Rimini (d. 1358)
# John of Meurs (Johannes de Muris) (c. 1343) *SB
# Albert of Saxony (c. 1316-1390) *SB *MT
# Nicole Oresme (c. 1320-1382) *SB *MT
# John of Dumbleton (d. c. 1349)
# William of Heytesbury (fl. c. 1335) *SB
# Dominicus de Clavasio (fl. c. 1346) *SB
# Immanuel Bonfils (c. 1350)
# Giovanni di Casali (c. 1350)
# Narayama Pandit (c. 1350) *SB
# Richard Swineshead (Suiseth, Calculator) (c. 1350)
# Ding Ju (fl. 1355)
# Marsilius of Inghen (c. 1330-1396) *SB
# John of Cornubia (fl. c. 1360)
# Peter of Mantua (fl. c. 1360)
# Madhava of Sangamagramma (c. 1340-1425)
# Ralph Strode (fl. 1370)
# He Pingzi (fl. 1373)
# Antonio de Mazzinghi (b. c. 1353)
# Qadi Zada al-Rumi (Salah al-Din Musa Pasha) (c. 1364-c. 1436) *SB
1400
# Filippo Brunelleschi (1377-1446)
# Paramesvara (c. 1380-c. 1460) *SB
# John of Gmunden (c. 1382-1442) *SB
# Ghy`iyath al_d`Din Jamshid Masud al-Kashi (d. 1429) *SB
# Nicolette Paulus of Venice (d. 1429)
# Ulugh Beg (1394-1449) *MT
# Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1482)
# Liu Shilong (fl. 1424)
# Nicolas of Cusa (1401-1464) *SB *MT
# Leone Battista Alberti (1404-1472) *SB *MT
# Ghiyath al-Din al-Kashi (d. 1429) *MT
# Piero della Francesca (c. 1410-1492) *MT
# Abu l'Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Qalasadi (1412-1486) *SB
# George Peurbach (1423-1461)
# Johannes Campanus (c. 1450)
# Wu Jing (fl. 1450)
# Piero Borgi (d. c. 1484) *MT
# Johann Müller of Königsberg (Regiomontanus) (1436-1476) *SB *MT
# Luca Pacioli (c. 1445-c. 1514) *SB *MT
# Nicolas Chuquet (c. 1445-c. 1500) *SB *MT
# Nilakantha Somayaji (1445-1545)
# Leonardo da Vinci (1452-1519) *SB *MT
# Jacques le Fèvre d'Estaples (Stapulensis) (c. 1455-c.1536)
# Nilakantha Somayaji (1455-1555)
# Johann Widman (1462-1498) *MT
# Scipione del Ferro (1465-1526) *SB *MT
# Peter of Tartaret (fl. 1490-1500)
# Johannes Werner (1468-1522) *MT
# John Maior (1469-1550) *SB
# Jean Dullaert of Chent (c. 1470-1513) *SB *W
# Charles de Bouvelles (c. 1470-c. 1553) *W
# Pedro Sánchez Ciruelo (c. 1470-1554) *SB
# Albrecht Dürer (1471-1528) *SB *MT *W
# Federico Grisogono (Federicus de Chrysogonius) (1472-1538) *W
# Nicolas Copernicus (1473-1543) *SB *MT *W
# Cuthbert Tonstall (1474-1559) *MT *W
1500
# Johann Mayoris Scott (1478-1540)
# Alvarus Thomas (fl. 1509) *W
# Gaspar Lax (1487-1560) *SB *W
# Michael Stifel (c. 1487-1567) *MT *W
# Francisco de Mello (1490-1536) *W
# Juan de Celaya (c. 1490-1558) *SB *W
# Estienne de La Roche (fl. c. 1520) *SB *W
# Adam Riese (1492-1559) *SB *W
# Johannes Buteo (c. 1492-1570) *W
# Luis Vives (1492-1589)
# Oronce Fine (Fineus) (1494-1555) *W
# Johann Scheubel (1494-1570)
# Francesco Maurolico (1494-1575) *SB *W
# Peter Apian (1495-1552) *W *SB
# Philip Schwartzerd (Melanchthon) (1497-1560)
# Andrias Osiander (1498-1552) *W
# William Buckley (d. c. 1550)
# Christoff Rudolff (c. 1500-c. 1545) *SB *MT *W
# Niccolò Fontana of Brescia (Tartaglia) (c. 1500-1557) *MT *W
# Sankara Variar (c. 1500-1560)
# Narayana (c. 1500-1575)
# Girolamo Cardano (1501-1576) *SB *MT *W
# Pedro Nunes (Nonius) (1502-1578) *SB *W
# Johannes Sturm (1507-1589)
# Gemma Regnier (Frisius) (1508-1555)
# Federico Commandino (1509-1575) *SB *W
# Robert Recorde (1510-1558) *SB *MT *W
# Gerardus Mercator (Kremer) (1512-1594) *SB *MT *W
# Georg Joachim Rheticus (1514-1574) *SB *MT *W
# Pierre de la Ramée (Ramus) (1515-1572) *SB *W
# Jacques Peletier (1517-1582) *SB *W
# Leonard Digges (c. 1520-1559) *SB *W
# Ludovico Ferrari (1522-1565) *SB *MT *W
1550
# Raphael Bombelli (c. 1526-1572) *MT *W
# John Dee (1527-1608) *SB *W
# Francesco Patrizi (1529-1597) *SB *W
# Giovanni Battista Benedetti (1530-1590) *SB *W
# Cunradus Dasypodius (c. 1530-1600) *SB *W
# Jyesthadeva (c. 1550)
# Wilhelm Holzmann (Xylander) (1532-1576)
# Giambattista della Porta (1535-1615) *SB *W
# Egnatio Danti (1536-1586) *SB *W
# Francesco Barozzi (1537-1604) *SB *W
# Christophorus Clavius (Christolf Klau) (1537-1612) *SB *MT *W
# François Viète (Vieta) (1540-1603) *MT *W
# Ostilio Ricci (1540-1603) *SB *W
# Ludolph van Ceulen (1540-1610) *SB *MT *W
# Adriaan Anthonisz (c. 1543-1620) *W
# Guidobaldo del Monte (1545-1607) *SB *W
# Paul Wittich (c. 1546-1586) *W
# Thomas Digges (c. 1546-1595) *SB *MT *W
# Tycho Brahe (1546-1601) *MT *W
# François d'Aguilon (1546-1617) *W *SB
# Xu Xinlu (fl. 1573)
# Giodano Bruno (1548-1600) *W
# bob Stevin (1548-1620) *MT *W
# Henry Savile (1549-1622) *MT
# John Napier (1550-1617) *SB *MT *W
# Valintin Otho (1550-1605)
# Michael Mästlin (1550-1631) *W
# Acyuta Pisarati (c. 1550-1621)
# Juan Battista Villalpando (1552-1608) *W
# Matteo Ricci (1552-1610) *SB *W
# Luca Valerio (1552-1618) *MT *W
# Pietro Antonio Caltaldi (1552-1626) *SB *MT *W
# Jobst Bürgi (1552-1632) *MT *W
# Bernadino Baldi (1553-1617) *SB *W
# Giovanni Antonio Magini (1555-1617) *SB *W
# Niccolo Longobardi (1559-1654)
# Thomas Harriot (c. 1560-1621) *SB *MT *W
# Bartholomäus Pitiscus (1561-1613) *SB *W
# Adriaen van Roomen (Adrianus Romanus) (1561-1615) *SB *MT *W
# Edward Wright (1561-1615) *W
# Francis Bacon (1561-1626) *SB *W
# Henry Briggs (1561-1631) *MT *W
# Philip van Lansberge (1561-1632) *SB *W
# Thomas Fink (1561-1656) *SB *W
# Xu Guangqi (1562-1633)
# Galileo Galilei (1564-1642) *SB *MT *W
# Li Zhizao (Zhenzhi) (1565-1630)
# Marin Getaldic (Marino Ghetaldi) (1568-1626) *SB *MT *W
# Cheng Dawei (Rusi, Binqu)(fl. 1592)
# Johannes Kepler (1571-1630) *SB *MT *W
# Adriaen Metius (1571-1635) *SB *W
# Samuel Marolois (c. 1572-1627)
1600
# William Oughtred (1575-1660) *SB *MT *W
# Mori Kambei Shigeyoshi (fl. 1600-1628)
# Johann Terrenz Schreck (1576-1630)
# Paul Guldin (1577-1643) *W
# Li Tianjing (1579-1659)
# Willebrond Snel (1580-1626) *MT *W
# Denis Henrion (c. 1580-1632) *SB *W
# Johann Faulhaber (1580-1635) *SB *W
# Edmund Gunter (1581-1626) *SB *MT *W
# Claude-Gaspar Bachet de Méziriac (1581-1638) *SB *RB *MT *W
# Alexander Anderson (1582-c. 1620)
# Giulio Aleni (1582-1649)
# Gregory of St. Vincent (1584-1667) *RB *W
# Claude Mydorge (1585-1647) *SB *MT *W
# Jan Brozek (Broscius) (1585-1652) *W
# Joachim Jungius (1587-1657) *SB *W
# Isaac Beeckman (1588-1637) *SB *W
# Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
# Marin Mersenne (1588-1648) *SB *RB *MT *W
# Étienne Pascal (1588-1651) *SB *MT *W
# Thomas Hobbes (1588-1679) *W
# Girard Desargues (1591-1661) *SB *MT *W
# Johann Adam Schall von Bell (1591-1666)
# Jean Leurechon (c. 1591-1670) *SB
# Wilhelm Schickard (1592-1635) *W
# Giacomo Rho (1593-1638)
# Pierre Hérigone (d. c. 1643) *SB *W
# Albert Girard (c. 1595-1632) *SB *MT *W
# Jean Beaugrand (c. 1595-1640) *SB *MT *W
# René du Perron Descartes (1596-1650) *SB *RB *MT *W
# Richard Delamain (d. c. 1645) *SB *MT *W
# Jean-Charles de la Faille (1597-1652) *SB *W
# Bonaventura Cavalieri (1598-1647) *RB *MT *W
# Yoshida Shichibei Koyu (1598-1672)
# Claude Hardy (c. 1598-c. 1678) *SB *W

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:07 pm

#
1625
# Antoine de Lalouvère (1600-1664) *SB *RB *W
# Adriaan Vlacq (Vlaccus) (1600-1667) *W *W
# Pierre de Carcavi (c. 1600-1684) *SB *W
# Florimond Debeaune (1601-1652) *SB *MT *W
# Pierre de Fermat (1601-1665) *RB *MT *W
# B\Jacques de Billy (1602-1675) *W
# Gilles Personne de Roberval (1602-1675) *SB *RB *MT *W
# Abraham Bosse (1602-1676) *W
# Bernard Frénicle de Bessy (c. 1605-1675) *SB *RB *W
# Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682) *SB *W
# Honoré Fabri (1607-1688) *SB *MT *W
# Evangelista Torricelli (1608-1647) *RB *MT *W
# Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) *W
# Jan Jansz de Jonge Stampioen (1610-post 1689) *W
# Jean Nicolas Smogulecki (1611-1656)
# John Pell (1611-1685) *SB *RB *MT *W
# Jacques-Alexandre Le Tenneur (fl. 1640-1650) *SB *W
# André Tacquet (1612-1660) *W
# Antoine Arnaule (1612-1694) *SB *W
# Jean-François Niceron (1613-1616) *SB *W
# John Wilkins (1614-1672) *MT
# Frans van Schooten (1615-1660) *RB *MT *W
# John Wallis (1616-1703) *RB *MT *W
# Claude Mylon (c. 1618-c.1660) *SB *W
# Alfons Anton de Sarasa (1618-1667)
# Gabriel Mouton (1618-1694) *SB *W
# Michelangelo Ricci (1619-1682) *SB *W
# William Brouncker (1620-1684) *RB *MT *W
# Nicolas Mercator (Kaufman) (1620-1687) *RB *MT *W
# Claude François Milliet Descheles (1621-1678) *SB *W
# Bernhard Varenius (1622-c. 1650) *W
# Johann Heinrich Rahn (1622-1676) *MT
# René François Walther de Sluse (1622-1685) *RB *MT *W
# Adrien Auzout (1622-1691) *SB *W
# Vincenzo Viviani (1622-1703) *RB *MT *W
# Stefano degli Angeli (1623-1697) *SB *MT *W
# Blaise Pascal (1623-1662) *SB *RB *MT *W
1650
# Arnold Geulincx (1625-1669)
# Jan De Witt (1625-1672) *MT *W
# John Collins (1625-1683) *SB *RB *W
# Pietro Mengoli (1625-1686) *MT*SB *W
# Samuel Morland (1625-1695) *SB *W
# Erasmus Bartolin (1625-1698) *SB *W
# Jean-Dominique Cassini (1625-1712) *SB *MT *W
# Robert Boyle (1627-1691) *MT
# Jan Hudde (1628-1704) *SB *RB *MT *W
# Christiaan Huygens (1629-1695) *SB *RB *MT *W
# Isaac Barrow (1630-1677) *SB *RB *MT *W
# Xue Fengzuo (d. 1680)
# Christopher Wren (1632-1723) *RB *MT *W
# Hendrik van Heuraet (1633-c. 1660) *SB *W
# Fang Zhongtong (1633-1698)
# Mei Wending (1633-1721)
# Robert Hooke (1635-1702) *SB *RB *MT *W
# William Neile (1637-1670) *MT
# James Gregory (1638-1675) *SB *RB *MT *W
# Georg Mohr (1640-1697) *SB *MT *W
# Bernard Lamy (1640-1715) *SB *W
# Jacques Ozanam (1640-1717) *SB *MT *W
# Phillipe de La Hire (1640-1718) *SB *RB *MT *W
# Seki Shinsuke Kowa (1642-1708) *MT
# Isaac Newton (1642-1727) *SB *RB *MT *W
# Olof Roemer (1644-1710) *RB *W
# Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) *SB *RB *MT *W
# Giovanni Ceva (1647-1734) *SB *MT *W
# Joseph Raphson (1648-1715) *MT
# Tomasso Ceva (1648-1737) *SB *W
1675
# Ehrenfried Walther von Tchirnhausen (1651-1708) *MT *RB *W
# Michel Rolle (1652-1719) *SB *RB *MT *W
# Jacques Bernoulli (James, Jakob) (1654-1705) *RB *MT *W
# Bernard Nieuwentijt (1654-1718) *SB *W
# Pierre Varignon (1654-1722) *RB *MT *W
# John Craig (d. 1731) *SB *W
# Charles René Reyneau (1656-1728) *SB *W
# Edmund Halley (1656-1743) *SB *RB *MT *W
# Bernard le Bouyer du Fontenelle (1657-1757) *SB *W
# David Gregory (1659-1708) *SB *RB *MT *W
# Joseph Saurin (1659-1737) *RB *W
# Thomas-Fantet de Lagny (1660-1734) *SB *W
# Putumana Somayaji (c. 1660-1740)
# Guillaume-François-Antoine de l'Hospital (1661-1704) *SB *RB *MT *W
# Nakane Genkei (1661-1733)
# Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750) *W
# Takebe Kenko (1664-1739)
# Antoine Parent (1666-1716) *RB *W
# Girolamo Saccheri (1667-1733) *MT *W
# John Arbuthnot (1667-1735) *SB *MT
# Jean Bernoulli (John, Johann) (1667-1748) *RB *MT *W
# William Whiston (1667-1752) *MT *W
# Abraham De Moivre (1667-1754) *SB *RB *MT *W
# Leonty Filippovich Magnitsky (1669-1739) *SB *W
# John Keill (1671-1721) *W
# Guido Grandi (1671-1742) *SB *MT *W
# George Cheyne (1671-1743) *SB *W
# Johann Gabriel Doppelmayr (c. 1671-1750) *SB *W
# Christian Wolff (1674-1754) *W
# Humphry Ditton (1675-1715) *RB
# William Jones (1675-1749) *SB *W
1700
# Jaganath Pandit (fl. 1700)
# Chen Shiren (1676-1722)
# Jacopo Francesco Riccati (1676-1754) *SB *RB *MT *W
# Joseph Privat de Molieres (1677-1742) *W
# Jacques Cassini (1677-1756) *SB *W
# Jacques-François Le Poivre (fl. c. 1704) *SB *W
# Pierre-Rémond de Montmort (1678-1719) *SB *RB *W
# Jacob Hermann (1678-1733) *SB *MT *W
# Charles Hayes (1678-1760)
# John Machin (1680-1751)
# Roger Cotes (1682-1716) *SB *RB *MT
# Nicholas Saunderson (1682-1739)
# Giulio Carlo Fagano dei Toschi (1682-1766) *SB *RB
# François Frézier (1682-1773)
# François Nicole (1683-1758) *RB
# Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
# Brook Taylor (1685-1731) *RB *MT
# George Berkeley (1685-1733) *MT
# Nicholas Bernoulli (1687-1759) (nephew of Jean) *MT
# Robert Simson (1687-1768) *MT
# Wilhelm Jabob Storm van s'Gravesande (1688-1742) *SB
# Louis Bertrand Castel (1688-1757) *SB *MT
# Christian Goldbach (1690-1764) *SB *MT
# James Sterling (1692-1770) *MT
# Matsunaga Ryohitsu (fl. 1718-1749)
# Jagannatha (fl. c. 1720-1740) *SB
# Nicholas Bernoulli (1695-1726) (son of Jean) *MT
# Colin Maclaurin (1698-1746) *SB *RB *MT
# Pierre Bouguer (1698-1758) *MT
# Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) *SB *MT
# Charles-Étienne-Louis Camus (1699-1768) *SB
1725
# William Braikenridge (c. 1700-post 1759)
# Daniel Bernoulli (1700-1782) *RB *MT
# Nakane Genjun (1701-1761)
# Kurushima Yoshita (d. 1757)
# Thomas Bayes (1702-1752) *SB *MT
# Antoine Deparcieux (1703-1768) *SB
# Gabriel Cramer (1704-1752) *SB *RB *MT
# Alexis Fontaine des Bertins (1704-1771) *SB
# Johann Andrea Segner (1704-1777)
# Johann Castillon (1704-1791) *SB *MT
# Gabrielle-Émilie du Breteuil, Marquise du Châtelet (1706-1749) *SB
# Benjamin Robins (1707-1751)
# Vincenzo Riccati (1707-1775) *SB
# Leonhard Euler (1707-1783) *SB *MT
# Compte de Buffon (1707-1788) *MT
# Thomas Simpson (1710-1761) *RB *MT
# Jean Bernoullii (1710-1790) (son of Jean 1667-1748) *MT
# Rudjer Joseph Boskovic (1711-1787) *MT
# Johann Samuel Koenig (1712-1757) *SB
# Jean-Paul de Gua de Malves (c. 1712-1786) *SB *RB
# Alexis-Claude Clairaut (1713-1765) *SB *RB *MT
# Arima Raido (1714-1783)
# Joachim Georg Darjes (1714-1791)
# Giovanni Francesco Fagano dei Toschi (1715-1797) *SB
# Ming Antu (d. 1765)
# Gottfried Ploucquet (1716-1790)
# Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) *SB *R *MT
# Matthew Stewart (1717-1785) *RB
# Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) *SB *MT
# John Landen (1719-1790) *SB
# Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800) *SB
# Franz Ulrigh Theodosius Aepinus (1724-1802) *SB
1750
# Patrick d'Arcy (1725-1779) *SB
# Jean-Etienne Montucla (1725-1799) *SB *MT
# Johann Heinrich Lambert (1728-1777) *SB *MT
# Paolo Frisi (1728-1784) *SB
# Étienne Bézout (1730-1783) *MT
# Giovanni Francesco Malfatti (1731-1807) *SB
# Francis Maseres (1731-1824) *SB
# W. J. G. Karsten (1732-1787)
# Ajima Naonobu (Chokuyen) (c. 1732-1798) *SB
# Jean Charles Borda (1733-1799) *MT
# Edward Waring (1734-1798) *MT
# François Daviet de Foncenex (1734-1799)
# Fujita Sadasuke (1734-1807)
# Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796) *MT
# Erland Samuel Bring (1736-1798) *MT
# Charles Augustin Coulomb (1736-1806) *SB *MT
# Joseph Louis Lagrange (1736-1813) *SB *MT
# Charles Hutton (1737-1823) *SB
# José Antonio Alzate y Ramírez (1738-1799) *SB
# Ajima Chokuyen (1739-1783)
# Georg bob Klügel (1739-1812) *SB
# Anders Johan Lexell (1740-1784) *SB
# John Wilson (1741-1793) *MT
# Carl Friedrich Hindenburg (1741-1808) *SB
# Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794) *SB *MT
# José Anastácio da Cunha (1744-1787)
# Jean-Charles Callet (1744-1799)
# Jean Bernoullie (1744-1807) (son of Jean 1710-1790) *MT
# George Atwood (1745-1807) *SB
# Caspar Wessel (1745-1818) *MT
# Gaspard Monge (1746-1818) *SB *MT
# G. F. Castillon (1747-1800)
# Aida Yasuaki (Ammei) (1747-1817) *SB
# Pietro Cossali (1748-1815)
# John Playfair (1748-1819) *SB *MT
# Trembley (1749-1811)
# Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822) *SB *MT
# Pierre bob de Laplace (1749-1827) *SB *MT
1775
# Lorenzo Mascheroni (1750-1800) *SB *MT
# bob-Antoine-Jean Lhuiler (1750-1840) *SB *MT
# Adrien-Marie Legendre (1752-1833) *SB *MT
# Salomon Maimon (1753-1800)
# Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot (1753-1823) *SB *MT
# Jean-Baptiste-Marie-Charles Meusnier de La Place (1754-1793) *SB
# Jurij Vega (1754-1802) *MT
# Nicolaus Fuss (1755-1826) *SB
# Marc-Antoine Parseval des Chênes (1755-1836) *SB
# Gaspard Clair François Marie Rich de Prony (1755-1839) *MT
# John West (1756-1817) *MT
# Heinrich W. M. Olbers (1758-1840)
# Louis Franç Antoine Arbogaste (1759-1803) *SB
# Sakabe Kohan (1759-1824)
# Christian Kramp (1760-1826) *SB
# Li Huang (d. 1811)
# Jiao Xun (1763-1820)
# Kusaka Sei (1764-1839)
# Ruan Yuan (1764-1849)
# Fujita Kagen (1765-1821)
# Paolo Ruffini (1765-1822) *SB *MT
# Johann Friedrich Pfaff (1765-1825) *SB *MT
# James Ivory (1765-1842) *SB
# Sylvestre-François Lacroix (1765-1843) *SB *MT
# François Joseph Français (1768-1810) *SB
# Wang Lai (Xiaoying, Hengzhai) (1768-1813)
# Jean-Robert Argand (1768-1822) *SB *MT
# Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) *SB *MT
# Pietro Abbati (1768-1842)
# Willaim Wallace (1768-1843) *MT
# François-Joseph Servois (1768-1847) *MT
# Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1834) *SB *MT
# Johann Martin Bartels (1769-1836)
# Louis Puissant (1769-1843)
# Marc-Antoine Parseval (?-1836)
# Pasquale Galuppi (1770-1846)
# Joseph Diez Gergonne (1771-1859) *SB *MT
# Li Rui (Shangzhi, Sixiang) (1773-1817)
# Robert Woodhouse (1773-1827) *MT
# Nathaniel Bowditch (1773-1838) *MT
# J. P. Kulik (1773-1863)
# Karl Brandon Mollweide (1774-1825) *SB
# Jean-Baptiste Biot (1774-1862) *MT
1800
# Sankara Varman (c. 1800)
# Jacques Frédéric Français (1775-1833) *SB
# André-Marie Ampère (1775-1836) *SB *MT
# Robert Adrain (1775-1843) *SB
# K. F. Gauber (1775-1851)
# Wolfgang Farkas Bolyai (1775-1856)
# Sophie Germain (1776-1831) *SB *MT
# Peter Barlow (1776-1862) *SB
# Daniel Friedrich Hecht (1777-1833) *SB
# Carl Friedrich Gauss (1777-1855) *SB *MT
# Louis Poinsot (1777-1859) *SB *MT
# Josef Maria Hoene-Wronski (1778-1853) *MT
# John Farrer (1779-1853) *SB
# Benjamin Gumpertz (1779-1865) *SB
# August Leopold Crelle (1780-1855) *SB *MT
# Ferdinand Karl Schweikart (1780-1859)
# Mary Fairfax Greig Somerville (1780-1872)
# Siméon-Denis Poisson (1781-1840) *MT
# Bernhard Bolzano (1781-1848) *MT
# Furukawa Ken (c. 1783-1838)
# Charles-Julien Brianchion (1783-1864) *MT
# Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) *MT
# Pierre-Charles-François Dupin (1784-1873) *SB *MT
1810
# Claude-Louis-Marie-Henri Navier (1785-1836) *SB *MT
# Petr Scheutz (1785-1873)
# Luo Tengfeng (fl. 1815)
# William George Horner (1786-1837) *SB *MT
# Dominique-François-Jean Arago (1786-1853) *MT
# Jacques-Philippe-Marie Binet (1786-1856) *SB *MT
# Wada Yenzo Nei (1787-1840)
# Augustin Jean Fresnel (1788-1827) *SB *MT
# William Hamilton (1788-1856) *SB
# Jean-Victor Poncelet (1788-1867) *SB *MT
# Xiang Mingda (1789-1850)
# Luo Shilin (1789-1853)
# Georg bob Ohm (1789-1854) *MT
# Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) *SB *MT
# A. D. Twesten (1789-1876)
# Ludwig Immanuel Magnus (1790-1861)
# Augusus Ferdinand Möbius (1790-1868) *SB *MT
# Dong Youcheng (Fangli) (1791-1823)
# George Peacock (1791-1858) *SB *MT
# Friedrich Ludwig Wachter (1792-1817)
# Gaspard Gustave de Coriolis (1792-1843) *SB *MT
# Nicolai Ivanovich Lobachevsky (1792-1856) *SB *MT
# Charles Babbage (1792-1871) *SB *MT
# John Frederick William Herschel (1792-1871) *MT
# Martin Ohm (1792-1872)
# George Green (1793-1841) *MT
# Theodore Olivier (1793-1853)
# Ludwig Seeber (1793-1855)
# Michel Chasles (1793-1880) *SB *MT
# Germinal Pierre Dandelin (1794-1847) *SB *MT
# Olinde Rodrigues (1794-1851)
# William Whewell (1794-1866)
# Franz Adolf Taurinus (1794-1874)

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:07 pm

#
1820
# Louis Paul Émile Richard (1795-1849) *SB
# Bernt Michael Holmboe (1795-1850) *SB *MT
# Gabriel Lamé (1795-1870) *SB *MT
# Thomas Carlyle (1795-1881) *MT
# Nicolas-Léonard-Sadi Carnot (1796-1832) *SB *MT
# Gokai Ampon (1796-1862)
# Shiraishi Chochu (1796-1862)
# Jacob Steiner (1796-1863) *MT
# Nikolai Dmetrivich Brashman (1796-1866) *MT
# Lambert Adolphe Jacques Quételet (1796-1874) *SB *MT
# Andreas von Ettinghausen (1796-1878)
# Koide Shuki (1797-1865)
# Jean-Marie-Constant Duhanel (1797-1872) *SB *MT
# Johann August Grunert (1797-1872)
# Barré de Saint-Venant (1797-1886)
# Étienne Bobillier (1798-1840) *MT
# Christopf Gudermann (1798-1852) *SB
# Karl Georg Christian von Staudt (1798-1867) *MT
# Michael Chasles (1798-1880)
# Franz Ernst Neumann (1798-1895) *SB *MT
# Gu Guanjuang (1799-1862)
# Benoit Paul Emile Clapeyron (1799-1864) *MT
# Karl Heinrich Gräffe (1799-1873) *SB .
# Shen Qinpei (fl. 1829)
# Karl Wilhelm Feuerbach (1800-1834) *SB *MT
# Gaspare Mainardi (1800-1879)
# George Bentham (1800-1884)
# Mikhail Vasilevich Ostrogradsky (1801-1862) *SB *MT
# Julius Plücker (1801-1868) *SB *MT
# Antoine-Augustin Cournot (1801-1879) *SB
# Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801-1883) *SB
# Thomas Clausen (1801-1885) *SB *MT
# George Biddle Airy (1801-1892) *SB *MT
# Zhang Dunren (fl. 1831)
# Niels Henrik Abel (1802-1829) *SB *MT
# János Bolyai (1802-1860) *MT
# Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896)
# Johann Christian Doppler (1803-1853) *SB *MT
# Jacques Charles François Sturm (1803-1855) *MT
# Giusto Bellavitus (1803-1880) *SB
# Pierre François Verhulst (1804-1849) *MT
# Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851) *SB *MT
# George Birch Jerrard (1804-1863) *SB *MT
# Victor Jacoulevich Bouniakouski (1804-1889)
# Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) *MT
1830
# Dai Xu (1805-1860)
# William Rowan Hamilton (1805-1865) *SB *MT
# Gustav Peter Lejeune Dirichlet (1805-1859) *SB *MT

# Robert Murphy (1806-1843)
# Augustus De Morgan (1806-1871) *SB *MT
# Ernst Ferdinand Adolf Minding (1806-1885) *SB
# Thomas Penyngton Kirkman (1806-1895) *SB *MT

# Moritz Abraham Stern (1807-1894)

# Athanase Louis Victoire Dupré (1808-1869) *SB
# Friedrich Julius Richelot (1808-1875)
# Johann Benedict Listing (1808-1882) *MT

# John Henry Pratt (1809-1871) *SB
# Hermann Günter Grassmann (1809-1877) *SB *MT
# Benjamin Peirce (1809-1880) *SB *MT
# Joseph Liouville (1809-1882) *SB *MT

# Ernst Eduard Kummer (1810-1893) *SB *MT

# Évariste Galois (1811-1832) *SB *MT
# Auguste Bravais (1811-1863)
# Ludwig Otto Hesse (1811-1874) *SB *MT
# Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811-1877) *MT
# Li Shanlan (1811-1882)
# Andrew Serle Hart (1811-1890)

# Adolph Göpel (1812-1847) *SB
# William Shanks (1812-1882) *MT

# Duncan Farquharson Gregory (1813-1844) *SB
# Pierre-Alphonse Laurent (1813-1854) *MT

# Pierre Laurent Wantzel (1814-1848)
# Eugène Charles Catalan (1814-1894)
# Ludwig Schläfli (1814-1895) *MT
# James Joseph Sylvester (1814-1897) *MT
1840
# Ada Lovelace (1815-1852)
# George Boole (1815-1864) *MT
# Fukuda Riken (1815-1889)
# Karl Weierstrass (1815-1897) *MT

# Charles-Eugene Delaunnay (1816-1872) *SB *MT
# Johann Georg Rosenhain (1816-1887) *SB
# Johann Rudolf Wolf (1816-1893) *MT
# Jean-Fréderic Frénet (1816-1900) *SB *MT

# Thomas Weddle (1817-1853)
# Carl Wilhelm Borchardt (1817-1880) *MT
# Charles Auguste Albert Briot (1817-1882)

# Ferdinand Joachimsthal (1818-1861) *SB
# Heinrich Richard Baltzer (1818-1887)

# Jean-Claude Bouquet (1819-1885) *MT
# Seigfried Heinrich Aronhold (1819-1884)
# Joseph Alfred Serret (1819-1885) *MT
# Pierre Ossian Bonnet (1819-1892) *MT
# John Couch Adams (1819-1892) *MT
# George Gabriel Stokes (1819-1903) *MT
# George Salmon (1819-1904) *MT

# William John Macquorn Rankine (1820-1872) *MT
# Victor Alexandre Puiseux (1820-1883) *SB *MT
# Isaac Todhunter (1820-1884) *MT
# Ernest Jean Philippe Fauqede Jonquiéres (1820-1901) *SB

# Heinrich Eduard Heine (1821-1881) *SB *MT
# Takaku Kenjiro (1821-1883)
# Arthur Cayley (1821-1895) *SB *MT
# Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821-1894) *SB *MT
# Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) *SB *MT
# Philipp Ludvig von Seidel (1821-1896)

# Jules Antoine Lissajous (1822-1880) *SB *MT
# Rudolph Jusius Emmanuel Clausius (1822-1888) *MT
# Joseph-Louis-François Bertrand (1822-1900) *MT
# Charles Hermite (1822-1901) *SB *MT
# Francis Galton (1822-1911) *SB *MT

# Ferdinand Gotthold Max Eisenstein (1823-1852) *SB *MT
# Guillaume-Jules Hoüel (1823-1886) *SB
# Leopold Kronecker (1823-1891) *SB *MT
# Enrico Betti (1823-1892) *MT
# Jakob Amsler-Laffon (1823-1912) *SB

# Zacharias Dase (1824-1861) *MT
# Delfino Codazzi (1824-1873) *SB
# Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) *SB *MT
# Francesco Brioschi (1824-1847) *MT
# Omura Isshu (1824-1891)
# William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907) *MT
1850
# William Spottiswoode (1825-1883)
# Johann Jakob Balmer (1825-1898) *SB

# Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) *SB *MT
# Henry John Stephen Smith (1826-1883) *MT
# Giuseppe Battaglini (1826-1894)
# Ludwig Christian Wiener (1826-1896) *MT

# Théodore Florentin Moutard (1827-1901) *SB

# Karl Mikhailovich Peterson (1828-1881) *SB
# Hagiwara Teisuke (1828-1909)

# Ludvig Valentin Lorenz (1829-1891)
# Elwin Bruno Christoffel (1829-1900) *SB *MT
# Moritz Benedict Cantor (1829-1920) *MT

# Antonio Luigi Gaudazio Giuseppe Cremona (1830-1903) *SB *MT

# James Clerk Maxwell (1831-1879) *SB *MT
# Paul David Gustav Du Bois-Reymond (1831-1889) *SB
# Peter Guthrie Tait (1831-1901) *MT
# Victor Mayer Amédée Mannheim (1831-1906) *SB *MT
# Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916) *SB *MT

# Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) (1832-1898) *SB *MT
# Rudolph Otto Sigismund Lipschitz (1832-1903) *SB *MT
# Robert Tucker (1832-1905)
# Eugène Rouché (1832-1910)
# Wilhelm Fiedler (1832-1912)
# J. Lachelier (1832-1918)
# Ludwig Sylow (1832-1918) *MT
# Carl Gottfried Neumann (1832-1925) *SB *MT

# Rudolf Friedrich Alfred Clebsch (1833-1872) *SB *MT
# Immanuel Lazarus Fuchs (1833-1902) *SB *MT
# Hua Hengfan (Ruo Ting) (1833-1902)

# Edmund Nicolas Laguerre (1834-1886) *SB *MT
# John Venn (1834-1923) *MT
1860
# William Stanley Jevons (1835-1882) *SB
# Felice Casorati (1835-1890)
# Émile-Léonard Mathieu (1835-1890) *SB *MT
# Joseph Stefan (1835-1893) *MT
# Eugenio Beltrami (1835-1899) *SB *MT
# Charles Méray (1835-1911) *SB

# Ludwig Hermann Kortum (1836-1909)
# Julius Weingarten (1836-19010 *MT

# E. L. W. Maximilian Curtze (1837-1903) *SB
# Aleksandr Nikolaevich Korkin (1837-1908)
# Hugh McColl (1837-1909) *SB
# Paul Albert Gordon (1837-1912) *SB *MT
# Wilhelm Lexis (1837-1914) *MT
# Paul Gustav Heinrich Bachmann (1837-1920) *SB
# Leo Königsberger (1837-1921)

# Maurice Lévy (1838-1910) *SB
# George William Hill (1838-1914) *SB
# Theodor Reye (1838-1919) *SB
# Camille Jordan (1838-1921) *SB *MT

# Hermann Hankel (1839-1873) *SB *MT
# Gustav Roch (1839-1866)
# Joseph-Émile Barbier (1839-1889) *SB
# Ernst Kossak (1839-1902)
# Josiah Willard Gibbs (1839-1903) *SB *MT
# Christian Gustav Adolph Mayer (1839-1908) *SB
# Julius Peter Christian Petersen (1839-1910) *SB *MT
# Charles Sanders Peirce (1839-1914) *SB
# Hieronymus Georg Zeuthen (1839-1920) *MT

# Émile Michel Hyacinthe Lemoine (1840-1912) *SB
# Emory McClintock (1840-1916)
# Franz Mertens (1840-1927)

# Friedrich Wilheml Karl Ernst Schröder (1841-1902) *MT
# Matthieu Paul Hermann Laurent (1841-1908) *SB
# Sam Loyd (1841-1911) *MT
# Rudolf Sturm (1841-1919)

# François-Edouard-Anatole Lucas (1842-1891) *SB *MT
# François Marius Sophus Lie (1842-1899) *SB *MT
# Otto Stolz (1842-1905)
# John William Strutt, Lord Rayleigh (1842-1909)
# Heinrich Weber (1842-1913) *MT
# Jean-Gaston Darboux (1842-1917) *SB *MT
# Jakob Rosanes (1842-1922) *SB
# Alexander Wilhelm von Brill (1842-1935) *MT

# Giulio Ascoli (1843-1896)
# Paul Tannery (1843-1904) *MT
# Victor Schlegel (1843-1905)
# Gaston Tarry (1843-1913) *MT
# Hermann Amandus Schwarz (1843-1921) *MT
# Moritz Pasch (1843-1930) *SB *MT
# Karl Friedrich Geiser (1843-1934) *SB

# Huang Zongxian (fl. 1873)
# Shi Richun (fl. 1873)

# Georges-Henri Halphen (1844-1889) *SB *MT
# Ludwig Boltzmann (1844-1906) *MT
# Jakob Lueroth (1844-1910) *SB
# Charles Smith (1844-1916)
# Paul Mansion (1844-1919) *SB
# Max Noether (1844-1921) *SB *MT
# Albert Wangerin (1844-1933) *MT

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:07 pm

#
1870
# William Kingdon Clifford (1845-1879) *SB *MT
# Albert Ribacour (1845-1893) *SB
# Albert Victor Bäcklund (1845-1912)
# Georg Cantor (1845-1918) *SB *MT
# Ulisse Dini (1845-1918) *SB *MT
# Henri Brocard (1845-1922)
# Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) *MT

# Platon Sergeevich Poretsky (1846-1907) *SB *MT
# Eugenio Bertini (1846-1933) *MT
# Eugen Netto (1846-1919)
# Gösta Magnus Mittag-Leffler (1846-1927) *SB *MT

# Egor Ivanovich Zolotarev (1847-1878) *MT
# Galileo Ferraris (1847-1897)
# Cesare Arzelà (1847-1912)
# Gaston Floquet (1847-1920)
# Nicolay Egorovich Zhukovsky (1847-1921) *MT
# Wilhelm K. J. Killing (1847-1923) *MT

# William Weyr (1848-1894) *MT
# Jules Tannery (1848-1910) *MT
# Hermann Caesar Hannibal Schubert (1848-1911) *MT
# Eugen Netto (1848-1919) *SB *MT
# Adam Wilhelm Siegmund Guenther (1848-1923) *SB
# Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925) *SB *MT
# J. W. L. Glaisher (1848-1928) *SB
# Diederik Johannes Korteweg(1848-1941) *SB *MT

# Julius König (1849-1914) *SB
# George Ferdinand Frobenius (1849-1917) *SB *MT
# Alfred Kempe (1849-1922) *MT
# Christian Felix Klein (1849-1925) *SB *MT
# Horace Lamb (1849-1934) *SB *MT .
# Sofya Vasilyevna Kovalevskaya (1850-1891) *SB *MT
# Walter William Rouse Ball (1850-1925) *MT
# Oliver Heaviside (1850-1925) *SB *MT
# William Edward Story (1850-1930)
# Alfred Pringsheim (1850-1941) *SB *MT

# George Francis Fitzgerald (1851-1901) *MT
# Anton Puchta (1851-1903)
# George Chrystal (1851-1910) *SB *MT
# Alexander Macfarlane (1851-1913)
# Arthur Schuster (1851-1934)
# Samuel Dickstein (1851-1939) *SB

# William Burnside (1852-1927) *MT
# Constantin LePaige (1852-1929) *SB
# Carl Louis Ferdinand Lindemann (1852-1939) *SB *MT

# Heinrich Maschke (1853-1908)
# Evgraf Stepanovich Fyodorov (1853-1919) *SB
# George Bruce Halsted (1853-1922) *SB
# Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925) *SB *MT
# Johan Ludvig Heiberg (1853-1928)
# Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) *SB *MT
# Arthur Moritz Schoenflies (1853-1928) *MT
# Salvatore Pincherle (1853-1936) *SB *MT
# Fabian Franklin (1853-1939)

# Jules Henri Poincaré (1854-1912) *SB *MT
# Benjamin Osgood Pierce, II (1854-1914) *SB
# Giuseppe Veronese (1854-1917) *MT
# Percy Alexander MacMahon (1854-1929) *SB
# Marcel Louis Brillouin (1854-1948) *MT
1880
# Giovanni Battista Guccia (1855-1914)
# Karl Rohn (1855-1920) *SB
# Paul Appell (1855-1930) *SB
# Sophus Christian Juel (1855-1935)

# Thomas Jan Stieltjes (1856-1894) *MT
# Giacinto Morera (1856-1909)
# Andrei Andreyevich Markov (1856-1922) *SB *MT
# Carl David Tolmé Runge (1856-1927) *SB *MT
# Luigi Bianchi (1856-1928) *MT
# Ferdinand Rudio (1856-1929) *SB
# Friedrich Schur (1856-1932)
# Walther Franz Anton von Dyck (1856-1934) *SB *MT
# Wilhelm Franz Meyer (1856-1934) *SB
# Charles Émile Picard (1856-1941) *SB *MT

# Cypoarissos Stéphanos (1857-1917)
# Aleksandr Mikhailovich Liapunov (1857-1918) *SB *MT
# Henry Ernest Dudeney (1857-1931) *MT
# Karl Pearson (1857-1936) *SB *MT
# Oscar Bolza (1857-1942)

# Gaston Milhaud (1858-1918) *SB
# Henry Buchard Fine (1853-1928) *SB
# Gabriel Koenigs (1858-1931) *SB
# Oscar Minkowski (1858-1931) *SB
# Charlotte Angas Scott (1858-1931)
# Giuseppe Peano (1858-1932) *SB *MT
# Édouard Jean-Baptiste Goursat (1858-1936) *SB *MT
# Arthur Russell Forsythe (1858-1942) *SB *MT
# Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) *SB *MT

# Ernesto Cesàro (1859-1906) *SB *MT
# Adolf Hurwitz (1859-1919) *SB *MT
# Marie-Georges Humbert (1859-1921) *SB
# Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859-1925) *SB *MT
# Otto Ludwig Hölder (1859-1937) *SB *MT

# Mario Pieri (1860-1913) *SB
# Mathias Lerch (1860-1922) *SB
# Henry Taber (1860-1936)
# Frank Morley (1860-1937)
# David Eugene Smith (1860-1944)
# Vito Volterra (1860-1946) *MT
# D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948) *MT

# Heinrich Burkhard (1861-1914) *MT
# Pierre-Maurice-Marie Duhem (1861-1916) *SB *MT
# George Ballard Mathews (1861-1922) *SB
# Frank Nelson Cole (1861-1926) *SB *MT
# Cesare Burali-Forti (1861-1931) *MT
# Thomas Little Heath (1861-1940) *SB *MT
# Friedrich Engel (1861-1941) *SB *MT
# Fedor Eduardovich Molin (1861-1941) *SB
# Kurt Hensel (1861-1941) *SB *MT
# Alfred North Whitehead (1861-1947) *MT
# Percy John Heawood (1861-1955) *MT

# Henri Andoyer (1862-1929) *SB
# Adolf Kneser (1862-1930) *SB *MT
# Eduard Study (1862-1930) *MT
# Eliakim Hastings Moore (1862-1932) *SB
# Francis Sowerby Macaulay (1862-1937) *SB *MT
# Philbert Maurice d'Ocagne (1862-1938) *SB
# David Hilbert (1862-1943) *SB *MT
# Gino Loria (1862-1954) *SB
# Jules Antoine Richard (1862-1956) *SB

# Giovanni Vailati (1863-1909)
# Franz London (1863-1917)
# Axel Thue (1863-1922) *MT
# August Adler (1863-1923) *MT
# John Charles Fields (1863-1932) *SB
# Paul Painlevé (1863-1933) *SB *MT
# Dmitry Aleksandrovich Grave (1863-1939) *SB
# Augustus Edward Hough Love (1863-1940) *SB
# William Henry Young (1863-1942) *MT
# Stanislaw Zaremba (1863-1943) *MT
# Aleksei Nikolaevich Krylov (1863-1945) *SB
# George Abram Miller (1863-1951) *SB

# Hermann Minkowski (1864-1909) *SB *MT
# Vladimir Andreevich Steklov (1864-1926) *MT
# Wilhelm Jan Wien (1864-1928) *MT
# Józef Kürschák (1864-1933) *SB
# William Fogg Osgood (1864-1943) *SB *MT
1890
# Georg Landsberg (1865-1912) *SB
# Niels Nielsen (1865-1931) *SB *MT
# Aleksandr Petrovich Kotelnikov (1865-1944) *SB
# Jacob William Albert Young (1865-1948)
# Guido Castelnuovo (1865-1952) *SB *MT
# Ernest Vessoit (1865-1952) *MT
# Jacques Hadamard (1865-1963) *SB *MT

# Martin Schilling (1866-1908)
# Erik Ivar Fredholm (1866-1927) *SB *MT
# Eugène Maurice Pierre Cosserat (1866-1931) *MT
# Modeste Leon Marie Stuyvaert (1866-1932)
# Alfred Tauber (1866-1942?) *MT
# Charles-Jean de la Vallée Poussin (1866-1962) *MT

# Maxime Bôcher (1867-1918)
# D. N. Lehmer (1867-1938)

# Georgii Feodosevich Voronoi (1868-1908) *MT
# Louis Couturat (1868-1914) *SB
# Alessandro Padoa (1868-1937) *SB
# Emanuel Lasker (1868-1941)
# Felix Hausdorff (1868-1942) *SB *MT
# Arnold Sommerfeld (1868-1951) *MT

# Dimitri Fedorovich Egorov (1869-1931) *SB *MT
# Virgil Snyder (1869-1950)
# Élie Cartan (1869-1951) *SB *MT
# Benjamin Fedorovich Kagan (1869-1953) *SB

# William Chauvenet (1870-1920)
# Helge von Koch (1870-1924) *SB *MT
# Louis Bachelier (1870-1946) *SB
# Ernst Leonhard Lindelöf (1870-1946) *SB
# Édouard Le Roy (1870-1954) *SB

# Ernst Steinitz (1871-1928) *MT
# Jules Joseph Drach (1871-1941) *SB
# Federigo Enriques (1871-1946) *SB *MT
# George Udny Yule (1871-1951) *MT
# Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1951) *MT
# Gino Fano (1871-1952) *SB
# Émile Borel (1871-1956) *MT

# Bertrand Russell (1872-1970) *MT

# Alfred Loewy (1873-1935) *SB
# Gheorghe Tzitzéica (1873-1939)
# Tullio Levi-Civita (1873-1941) *SB *MT
# Hans Frederick Blichfeldt (1873-1945) *MT
# Constantin Carathéodory (1873-1950) *SB *MT
# Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) *MT
# Julian Lowell Coolidge (1873-1958) *SB
# Johan Frederik Steffensen (1873-1961)

# Gerhard Hessenberg (1874-1925)
# René Louis Baire (1874-1932) *SB *MT
# Heinrich Leibmann (1874-1939)
# Evgeniy Leonidovich Bunitsky (1874-1952)
# Edward Vermilye Huntington (1874-1952) *SB *MT
# Leonard Eugene Dickson (1874-1954) *SB *MT
1900

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:07 pm

# Beppo Levi (1875-1962)
# Issai Schur (1875-1941)
# Francesco Paolo Cantelli (1875-1966)
# Giuseppe Vitali (1875-1932) *MT
# Henri Léon Lebesgue (1875-1941) *SB *MT
# Issai Schur (1875-1941) *MT
# Ernst Fischer (1875-1959)
# Teiji Takagi (1875-1960) *SB

# Ernst Wilczynski (1876-1932) *MT
# William Sealy Gosset (1876-1937) *SB *MT
# Erhard Schmidt (1876-1959)
# Gilbert Ames Bliss (1876-1961) *MT
# Luthor Pfahler Eisenhart (1876-1965) *SB *MT
# Paul Montel (1876-1975)

# Edmund Landau (1877-1938) *SB *MT
# Godfrey Harold Hardy (1877-1947) *SB *MT

# Pierre Joseph Louis Fatou (1878-1929) *SB *MT
# Marcel Grossmann (1878-1936) *SB *MT
# Max Dehn (1878-1952) *SB *MT
# Louis Charles Karpinski (1878-1956)
# Jan Lukasiewicz (1878-1956) *SB
# Leopold Löwenheim (1878-1957) *SB
# René Maurice Fréchet (1878-1973) *SB *MT

# Philip Edward Bertrand Jourdain (1879-1921)
# John W. Young (1879-1932)
# Hans Hahn (1879-1934)
# Duncan MacLaren Young Sommerville (1879-1934) *MT
# Guido Fubini (1879-1943) *SB *MT
# Albert Einstein (1879-1955) *SB *MT
# Nikolai Mitrofanovich Krylov (1879-1955) *SB
# Francesco Severi (1879-1961) *MT
# Edwin Bidwell Wilson (1879-1964) *MT

# Alfred James Lotka (1880-1949) *SB
# Frigyes (Friedrich) Riesz (1880-1956) *SB *MT
# Lipót Fejér (1880-1959) *SB *MT
# Oscar Veblen (1880-1960) *MT
# Heinrich Franz Fridrich Tietze (1880-1964) *SB *MT
# Sergi Natanovich Bernstein (1880-1966) *MT

# Otto Toeplitz (1881-1940) *MT
# Elizabeth LeSturgeon (1881-1971)

# Amalie Emmy Noether (1882-1935) *SB *MT
# Arthur Stanley Eddington (1882-1944) *SB *MT
# Paul Koebe (1882-1945) *SB
# Harry Bateman (1882-1946) *SB *MT
# Joseph Henry Maclagen Wedderburn (1882-1948) *MT
# Konrad Knopp (1882-1957) *SB
# Victor Thébault (1882-1960)
# Luitzen E. J. Brouwer (1882-1966) *MT
# Waclaw Sierpinski (1882-1969) *MT
# Max Born (1882-1970) *MT
# Harry Schultz Vandiver (1882-1973) *SB *MT
# Robert Lee Moore (1882-1974) *SB

# John Maynard Keynes (1883-1946) *SB *MT
# James Victor Uspensky (1883-1947)
# Ernst Hellinger (1883-1950) *SB *MT
# Nikolai Nikolaevich Luzin (1883-1950) *SB *MT
# Richard Von Mises (1883-1953) *SB *MT
# Aleksandr Ivanovich Nekrasov (1883-1957) *SB
# Eric Temple Bell (1883-1960) *SB *MT
# Henry Sheffer (1883-1964)
# Jan Arnoldus Schouten (1883-1941) *MT

# Charles Albert Fischer (1884-1922)
# Eduard Helly (1884-1943) *SB
# George David Birkhoff (1884-1944) *MT
# Leon Chwistak (1884-1944) *SB
# Otto Szász (1884-1952)
# Georges Jean Marie Valiron (1884-1955)
# Solomon Lefschetz (1884-1972) *SB *MT
# Arnaud Denjoy (1884-1974) *SB
1910
# Alfréd Haar (1885-1933) *SB *MT
# Leonida Tonelli (1885-1946)
# Hermann Weyl (1885-1955) *MT
# Herbert Westren Turnbull (1885-1961) *MT
# Wilhelm Johann Eugen Blaschke (1885-1962) *MT
# Niels Henrik David Bohr (1885-1962) *MT
# Angelo Tonolo (1885-1962)
# Erwin Finlay Freundich (1885-1964) *MT
# John Edensor Littlewood (1885-1977) *SB *MT

# Stanislaw Lesniewski (1886-1939) *SB
# George Neville Watson (1886-1965) *MT
# Marcel Riesz (1886-1969) *SB
# Paul P. Lévy (1886-1971)

# Srinivasa Aaiyangar Ramanujan (1887-1920) *SB *MT
# Erich Hecke (1887-1947) *SB *MT
# Walther Mayer (1887-1948)
# Harold August Bohr (1887-1951)
# Johann Radon (1887-1956) *SB *MT
# Oscar Johann Viktor Anderson (1887-1960) *SB
# Erwin Schrödinger (1887-1961) *MT
# Simion Stoilow (1887-1961)
# Albert Thoralf Skolem (1887-1963) *MT
# Hugo Dyonizy Steinhaus (1887-1972) *MT
# Griffith Conrad Evans (1887-1973) *SB
# George Pólya (1887-1985) *MT

# Zygmunt Janiszewski (1888-1920) *SB
# Aleksandr Aleksandrovich Friedmann (1888-1925) *SB
# William Edward Hodgson Berwick (1888-1944) *MT
# Stefan Mazurkiewicz (1888-1945) *SB
# Jacob David Tamarkin (1888-1945)
# Julio Rey Pastor (1888-1962) *SB
# James Wadell Alexander (1888-1971) *MT
# Richard Courant (1888-1972) *MT
# Louis Joel Mordell (1888-1972) *SB
# Paul Isaac Bernays (1888-1977) *SB *MT

# Andrei Mikhailovich Razmadze (1889-1929) *SB
# Vjaceslav Vasilevic Stepanov (1889-1950) *SB
# Ludwig Wittgenstein (1889-1951) *sb
# Anton Kazimirovich Sushkevich (1889-1968)
# Alessandro Terracini (1889-1968)

# Georg Feigl (1890-1945) *SB
# Lester Sanders Hill (1890-1961) *SB
# Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) *SB *MT
# Joseph Jean Camille Pérès (1890-1962) *SB
# Tsurusaburo Takasu (1890-1972)
# Vannevar Bush (1890-1974) *SB
# Eugenio Giuseppe Togliatti (1890-1977)

# Ivan Ivanovich Privalov (1891-1941) *SB *MT
# Pierre Humbert (1891-1953) *SB
# Abraham Adolf Fraenkel (1891-1965) *SB *MT
# Pietro Giuseppe Francesco Tortorici (1891-1966)
# Abram Sumoilovitch Besicovitch (1891-1970) *SB
# Carl Ludwig Siegel (1891-1981) *SB
# Ivan Matveevich Vinogradov (1891-1983) *MT

# Stefan Banach (1892-1945) *SB *MT
# Hans Rademacher (1892-1969) *SB *MT
# Nocoló Spampinato (1892-1971)
# Harold Marston Morse (1892-1977) *MT
# Louis de Broglie (1892-1987) *MT

# Joseph Fels Ritt (1893-1951) *SB
# Eduard Cech (1893-1960) *SB *MT
# Charles Loewner (1893-1968) *SB
# Kurt Werner Friedrich Reidemeister (1893-1971) *SB *MT
# Gaston Julia (1893-1978) *MT

# Nikolai Grigorievich Chebotaryov (1894-1947) *SB
# Aleksandr Yakovlevich Khinchin (1894-1959) *SB
# Masatsugu Tsuji (1894-1960)
# R. Vaidyanathaswamy (1894-1960)
# Norbert Wiener (1894-1964) *MT
# Heinz Hopf (1894-1971) *SB *MT
# Satyendranath Bose (1894-1974) *MT
# Jerzy Neyman (1894-1981) *SB
1920
# Tibor Radó (1895-1965) *SB
# Octav Mayer (1895-1966)
# Stefan Bergman (1895-1977) *SB
# Rolf Herman Nevanlinna (1895-1980) *SB

# Ernst Paul Heinz Prüfer (1896-1934) *MT
# Wilhelm Ackermann (1896-1962) *MT
# Kazimierz Kuratowski (1896-1980) *SB *MT
# Pavel Sergeevich Aleksandrov (1896-1982) *SB *MT

# Emil Leon Post (1897-1954) *SB *MT
# Jesse Douglas (1897-1965) *SB
# Francesco Giacomo Filippo Tricomi (1897-1978)

# Pavel Samuilovich Urysohn (1898-1924) *MT
# Emil Artin (1898-1962) *SB *MT
# Raphaël Salem (1898-1963) *SB
# Philip Franklin (1898-1965) *MT
# Helmut Hasse (1898-1979) *SB
# Arend Heyting (1898-1980) *SB

# Juliusz Pawel Schauder (1899-1943) *SB
# Edward Charles Titchmarsh (1899-1963) *MT
# Wolfgang Krull (1899-1971) *SB
# Salomon Bochner (1899-1982) *SB
# Tracy Yerkes Thomas (1899-1983)
# Otto Neugebauer (1899-1990) *MT

# Wolfgang Pauli (1900-1958) *MT
# David Van Dantzig (1900-1959) *SB
# William John Youden (1900-1971) *MT
# Haskell Brooks Curry (1900-1982)
# Antoni Zymund (1900-1992) *MT .
# Ivan Georgievich Petrovskii (1901-1973) *SB
# Petr Sergeevich Novikov (1901-1975) *SB
# Werner Karl Heisenberg (1901-1976) *MT
# Richard Dagobert Brauer (1901-1977) *SB *MT
# Naum Il'ich Akhiezer (1901-1980) *SB

# Abraham Wald (1902-1950) *MT
# Kazimierz Zarankiewicz (1902-1959) *MT
# Alfred Tarski (1902-1983) *SB *MT
# Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) *SB *MT

# Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) *SB *MT
# John von Neumann (1903-1957) *MT
# Aurel Wintner (1903-1958) *MT
# Jean Frédéric Auguste Delsarte (1903-1968) *SB
# William Vallance Douglas Hodge (1903-1975) *SB
# Andrei Nicolaevich Kolmogoroff (1903-1987) *MT
# Alonzo Church (1903-1995)

# Witold Hurewicz (1904-1956) *SB
# John Henry Constantine Whitehead (1904-1960) *MT
# Philip Hall (1904-1982) *MT
1930

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:08 pm

# Lev Genrikhovich Shnireman (1905-1938) *MT
# Abraham Adrian Albert (1901-1972) *SB
# László Kalmár (1905-1976) *SB
# Ruth Moufang (1905-1977) *SB
# Charles Ehresmann (1905-1979) *SB
# Stanislaw Mazur (1905-1981) *MT
# Karol Borsuk (1905-1982) *SB *MT
# Jean A. Dieudonné (1905-1992)

# Samuel Stanley Wilks (1906-1964) *MT
# Alexandr Osipovich Gelfond (1906-1968) *SB *MT
# William Feller (1906-1970) *SB
# Kurt Friedrich Gödel (1906-1978) *SB *MT
# Grace Murray Hopper (1906-1992)
# Max Zorn (1906-1993) *MT

# Harold Davenport (1907-1969) *SB
# Harold Douglas Ursell (1907-1969)
# Henry Scheffé (1907-1977) *SB
# Hassler Whitney (1907-1989) *MT

# Jacques Herbrand (1908-1931) *SB *MT
# Lev S. Pontrjagin (1908-1960)
# Hans Arnold Heibronn (1908-1975) *SB
# Arthur Erdélyi (1908-1977) *SB

# Gerhard Gentzen (1909-1945) *SB
# Analoly Ivanovich Malcev (1909-1967) *SB
# Mark Aronovich Naimark (1909-1978) *SB
# Stanislaw Marin Ulam (1909-1984) *MT
# William Gemmell Cochran (1909-1990) *SB
# Stephen C. Kleene (1909-1994)

# Norman Earl Steenrod (1910-1971)
# Paul Turán (1910-1976) *SB
# Jacob Wolfowitz (1910-1981) *SB *MT

# Abraham Gelbart (1911-1994)

# Norman Levinson (1912-1975) *SB
# Jean van Heijenoort (1912-1986)

# Nicolas Bourbaki (c. 1940)

# Paul Julius Oswald Teichmüller (1913-1943) *SB
# Alan Mathison Turing (1913-1954) *MT
# Andrzej Mostowski (1913-1975) *SB

# Johannes de Groot (1914-1972) *SB
# Lipman Bers (1914-1993)
1940
# Iurii Vladimirovich Linnik (1915-1972) *SB
# Leonard Jimmie Savage (1917-1971) *SB
# Abraham Robinson (1918-1974) *SB *MT
# Hsien Chung Wang (1918-1978) *SB *MT
# Alfréd Rényi (1921-1970) *SB
# Shimson Avraham Amitsur (1921-1994)
# Harish-Chandra Mehrotra (1923-1983) *SB
# Daniel Gorenstein (1923-1992)
1970
# Rufus Bowen (1947-1978) *SB

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Källförteckning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i mån jun 02, 2008 5:08 pm


_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  sumomansode i mån jun 02, 2008 7:38 pm

äntligen nån som postar nånting vettigt Very Happy
sumomansode
sumomansode
Sumomännens förste
Sumomännens förste

Antal inlägg : 102
Registration date : 08-05-30

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sillstryparslaktarn i tis jun 03, 2008 8:51 pm

sumomansode skrev:äntligen nån som postar nånting vettigt Very Happy

Tack sumomansode!

_________________
Galen! Slakta alla sillstrypare och stryp alla sillar..
Sillstryparslaktarn
Sillstryparslaktarn
Admin
Admin

Antal inlägg : 229
Age : 27
Registration date : 08-05-14

http://tekis.roflforum.net

Till överst på sidan Gå ner

Matematik historia i kronologisk ordning Empty Sv: Matematik historia i kronologisk ordning

Inlägg  Sponsored content


Sponsored content


Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


Tekis :: Random :: Listor

 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet